Wisla Powietrze
43-460 Wisła Plac Bogumiła Hoffa 3
Skontaktuj się z nami:
33 857 88 50 wew. 116

powietrze

Aktualności

wróć do listy
01 Marzec 2021

Dotacje celowe - piece!

Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła.

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła i uchwał: nr XIV/221/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020r., nr XXV/357/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 oraz nr  XXVII/395/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2021r. zmieniających uchwałę nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018r.,   rozpoczyna nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021.

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła". Uchwałę można pobrać ze strony internetowej

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/468912/Uchwa%C5%82a

Formularz wniosku będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od dnia 1 marca 2021 roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie: od 5 do 31 marca 2021 roku

UWAGA!

Dotacja dotyczy kotłów gazowych oraz kotłów na paliwo stałe: drewno i pellet spełniających warunki  5 klasy według normy  PN-EN 303-5:2012 oraz warunki ekoprojektu  dla kotłów na paliwo stałe określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Starym źródłem ciepła może być jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w w/w uchwale do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Dokumenty dotyczące dotacji na wymianę źródła ciepła znajdują się na stronie:

https://wisla.pl/mieszkaniec/news/dotacje-celowe_1

 

Kontakt

Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
33 857 88 50 wew. 116
rozwiń mapę
przewiń do góry